Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.
Hebreerbrevet 11:1