Vi drömmer om att vara en välkomnande kyrka som alla kan se, höra och beröras av
– en kyrka med Jesus i centrum.