Träffpunkten

traffpunkten3RPG-föreningen Träffpunkten inbjuder till gemenskap på torsdagar kl 14.00 och alternerar mellan Pingstkyrkan, Kristofferkyrkan och Karlshamns församling. Pingstkyrkans Träffpunkt är alltid sista torsdagen i månaden i Pingstkyrkan Stenbackavägen 2  Asarum. Programmet är varierande med föredrag, film, bildvisning och  sång och musik av olika slag. Eftermiddagen avslutas alltid med servering. Alla är välkommen till Träffpunkten.

Kommande Samlingar:

© 2010 Pingstförsamligen i Karlshamn | Besöksadress: Stenbackavägen 2,  Asarum | Tel: 0454 57 22 90
Postadress: Box 96, 374 22 Karlshamn | Bankgironr: 280-2106