Mission

Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Matt 25:40

Församlingens missionsarbete utgörs av både socialt bistånd (som t.ex. sjukvård och utbildning) och evangeliskt arbete. På hemmaplan finns ett missionsråd som arbetar specifikt med församlingens missionsfrågor. Nedan följer en kort presentation av våra missionsprojekt.
Familjen Dima och Natasha

Sedan 1996 har församlingen varit med och gett stöd till pastorsparet Natasia & Dima Romanchik, som byggt upp en pingstförsamling i Klaipeda, Litauen. Det började med 5 personer som samlades i ett hem och idag har församlingen
växt till ca 50 medlemmar. Under många år har de hyrt lokal på olika ställen, men under 2009 fick de möjlighet att hyra sin egen kyrkolokal, vilket innebär att verksamheten kan utökas. Församlingen i Klaipeda fortsätter att växa. Idag är det bara en liten del vi stöttar ekonomiskt, men vänskapsbanden mellan våra församlingar är starka.

Aktion IbrahimPingstförsamlingen i Karlshamn är en av de ekonomiska bärarna till Aktion Ibrahim. Arbetet handlar om att via modern media nå ut till Mellanöstern och Nordafrika med evangelium.

”Ge människor så mycket kunskap om Kristus att de kan välja om de vill följa honom.”
Målsättningen för Aktion Ibrahim – det samlade missionsarbetet för att nå Mellanöstern och Nordafrika med evangelium – består efter tio års arbete. Samma ambition gäller för nästa tioårsperiod, berättar Eber Vikström, som samordnar Aktion Ibrahims arbete, och Bengt Åke Bengtson, regionansvarig för IBRAs arbete i Mellanöstern och Nordafrika.

Läs mer på IBRA:s hemsida via denna länk.

© 2010 Pingstförsamligen i Karlshamn | Besöksadress: Stenbackavägen 2,  Asarum | Tel: 0454 57 22 90
Postadress: Box 96, 374 22 Karlshamn | Bankgironr: 280-2106