Pingstkyrkan i Karlshamn är en frikyrka med samhörighet i trossamfundet Pingst (pingst.se) . Pingst anknyter till de klassiska trosbekännelserna. En sammanfattning av vår vår tro kan du läsa mer om på pingst .se via denna länk.
© 2010 Pingstförsamligen i Karlshamn | Besöksadress: Stenbackavägen 2,  Asarum | Tel: 0454 57 22 90
Postadress: Box 96, 374 22 Karlshamn | Bankgironr: 280-2106