Hemgrupper

Gemenskap är ett grundläggande behov hos alla människor, vilket gör den till en naturlig del av en församlings liv. Gemenskap kan man hitta i den stora, så väl som i den lilla samlingen, vilket är styrkan med en församling. Pingstförsamlingen i Karlshamn står sedan många år på båda dessa ben.

hemgrupper1 Hemgrupperna som den lilla gemenskapen heter, är till för alla oavsett ålder, kön, intressen och medlemskap.Tanken med den lilla gemenskapen är att den som deltar skall känna sig bekräftad, sedd och lyssnad på, med målet att växa i tron och som människa.

I en tid när det andliga samtalet är viktigare än på mycket länge vill Pingstförsamlingen i Karlshamn genom sina hemgrupper skapa en avslappnad mötesplats runt tro och liv. Du är varmt välkommen att dela denna gemenskap!
© 2010 Pingstförsamligen i Karlshamn | Besöksadress: Stenbackavägen 2,  Asarum | Tel: 0454 57 22 90
Postadress: Box 96, 374 22 Karlshamn | Bankgironr: 280-2106